שאלות חוזרות

היות ואני לא מספיק פיזית לכתוב על כל דבר שהיה כדאי לכתוב עליו, החלטתי לרכז כן טקסטים קטנים המספקים (או, אם נומר את זה ביותר צניעות, האמורים לספק) תשובות לשאלות חוזרות של סטודנטים.