אטום

אני לא מתכוון לספר שוב את הרעיונות של היוונים הקדמונים וההודים הקדומים כי כל דבר ביקום מורכב מאבני בנייה בלתי-חליקים הקרוייום אטומים. אנחנו איתכם חיים במאה העשרים ואחת ולכן, המילה "אטום"  מוכרת לנו מהילדות. על כן, אנחנו ננסה לגשת לעניין בכיוון אחר. תוכנית הפעולה תהיה כדלקמן: